Kuukanpään kulttuurimaisema

Paikkakunta
Jyväskylän mlk

Lisätietoja

Metsäisten mäkien kehystämä Lehesjärven-Vähäjärven ympäristö viljeltyine peltoineen on Kuukanpään alueen sydän. Alue on maisemakuvaltaan avaraa, vaihtelevaa viljelymaisemaa. Korkeina ja vuorimaisina kohoavat kalliomäet, Punavuori ja Lehesvuori, hallitsevat maisemaa etelässä luoden upeat kehykset pohjoispuolelle levittäytyville viljelymaisemille.

Alueen asutus on sijoittunut pääasiassa Lehesjärven ja Vähäjärven pohjoispuolella kulkevan maantien molemmille puolille. Tilojen pihapiireissä on sekä uutta että vanhaa rakennuskantaa: Rässälän tila on alueen ainoa kokonaisena säilynyt vanha pihapiiri. Asutuksen pihapiirejä suojaavat puut ja peltoja jäsentävät lehtipuuvaltaiset metsäsaarekkeet. Pellot ovat pääosin viljelykäytössä tai karjan laitumina ja kesäisin maisemaan värittävät myös keltaisena kukkivat rypsipellot.

 

« Edellinen · Takaisin · seuraava »