Rossinkylän kulttuurimaisema-alue

Paikkakunta
Konnevesi

www
http://www.kolumbus.fi/niittyvilla/rossinhistoria.html

Lisätietoja

Rossinkylä on yksi Keski-Suomen vanhimpia asuttuja alueita. Alueella on löydetty kaksi kivikauden asuinpaikkaa, pii- ja kavartsi-iskoksia sekä yksi ajoittamanto kiviröykkiö. Rossien suku on asuttanut kylää 1600-luvulta lähtien.

Rossinkylä edustaa monipuolista, vaihtelevan kumpuilevaa viljely- ja metsämaisemaa, jossa vesi on alati läsnä. Alue on itäisen Järvi-Suomen tyypillinen kulttuurimaisema, jossa kaikki elementit muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden.

Suuri osa Rossinkylän asutuksesta on maisemaan hyvin sopivaa ja hyväkuntoista. Rakennuskannasta paikallisesti merkittäviä ovat eräät Kissalan, Puttolan, Ahonimen, Jokelan, ja Ukonnimen tilojen rakennukset.

« Edellinen · Takaisin · seuraava »