Sointukulku

Yhteyshenkilö: Kaarina Marjanen

Kypärätie 4
40630 Jyväskylä

Puhelin: (014) 3111 003, 0503262977
Email: kaarina.marjanen@sointukulku.net
Kotisivut: http://www.sointukulku.net

Lyhyt kuvaus: Musiikkikasvatuksen kehittämiskeskus Sointukulku

Toiminnan kuvaus

Sointukulku on musiikkikasvatuksen kehittämiskeskus, jonka toimintaidea on laaja-alaisen musiikkikasvatuksen edistämiseen ja kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa, ja ydinosaamisalue varhaisiän musiikkikasvatuksessa, pääasiassa täydennyskoulutuksen muodossa. Sointukulku haluaa palvella kaikkia musiikin kuluttajia vauvasta vaariin monenlaisina musiikillisen toiminnan malleina. Musiikkikasvatuksen kehittämiskeskus toimii verkostoyhteyksien avulla, valtakunnallisen markkina-alueen puitteissa, ja tutkimustyön osalta osana kansainvälistä verkostoa. Toiminta-alueen painopiste on Jyväskylän seudulla. Toimitilat sijaitsevat Kypärämäessä.

 
Palvelut:
1. KOULUTUS JA SUUNNITTELU
Huippusointu
, koulutus- ja kehittämistoiminta
- musiikillinen täydennyskoulutus kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle joko asiakkaalle räätälöitynä tai valmiista valikoimasta valiten. Valmiit kurssivaihtoehdot internetosoitteessa www.sointukulku.net
- suunnittelupalvelut
- tiedotustoiminta ja asiantuntijapalvelut
- tutkimus- ja kehittämistyö; Napasointu-tutkimus (kuvaus musiikkitoiminnan alla)


2. MUSIIKKITOIMINTA
Sointulaari, lapsiperheiden ja lasten sekä työyhteisöjen uuden ajan musiikkitoimintaa
- musiikkituokiot päivähoidolle (1-15 kertaa). Myös vanhemmat voivat toivoa tätä palvelua päiväkodiltaan / perhepäivähoitajaltaan.
- musiikkileikkikoulutoiminta kotihoidossa oleville lapsille
- virkistystoimintaa työyhteisöille: varhaisiän musiikkikasvatuksen sovellus
Sointulaari-muskarilaisten kanssa tuotetaan vuoden kuluessa CD, jolla kaikki Sointulaari-perheet musisoivat jollakin tavoin. Passijärjestelmän avulla asiakkailla on mahdollisuus valita mieleisensä määrä osallistumiskertoja.

Reaalisointu: naiskuoro Pulssi, pianotunnit, alkeis-kitararyhmät
- Naiskuoro Pulssi kokoontuu maanantaisin klo 18–20. Kuoroon otetaan jatkuvasti uusia laulajia. Ohjelmistoon kuuluu lauluja kansanlauluista laulelmiin ja musikaalisävelmiin sekä hengelliseen musiikkiin. Kuoron harjoitusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti niin, että laulut olisi mahdollista oppia myös ilman nuotinlukutaitoa, kuuloaistimusten ja kehon avulla. Pulssi-kuorossa valmistetaan erilaisia ohjelmakokonaisuuksia projektiluonteisesti, joko itsenäisesti tai yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa, kuten  sosiaali- ja terveyspalvelujen, kulttuurin tai seurakunnan kanssa.
- Napasointu: 1) väitöstutkimus musiikin ja musiikkikasvatuksen vaikutuksista varhaiseen vuorovaikutukseen äidin ja vauvan välillä alkaen odotusajasta. 2) Napasointu on lisäksi  tutkimuksen ulkopuolista musiikkitoimintaa odottaville äideille
- pianotunnit: Asiakkaan tarpeista lähtevää opetusta joko pareittain tai yksilöllisesti. Kaiken ikäisille suunnattua pianolla musisointia. Mahdollisuus painottaa esimerkiksi säestystaitoja tai musiikin alkeisteoria-asioiden oppimista pianon avulla. Aikuisille myös yksi täydennyskoulutuksen muoto. Toimintaan osallistuvalla oltava harjoittelumahdollisuus.
- alkeis-kitararyhmät:
Perussointujen opettelua / kertaamista, yksinkertaisten laulujen säestysharjoituksia reaalisointumerkeistä. Toimintaan osallistuvalla tulee olla käytettävissään kitara. Aikuisille myös täydennyskoulutuksen muoto. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä.

Leposointu
, eläkeläisille suunnattua musiikkitoimintaa
Leposointu on varhaisiän musiikkikasvatuksen toimintamallin sovellus eläkeläisryhmille. Leposointu-ryhmät käynnistyvät syksyllä 2006 kaikille avoimena toimintana, mutta sen lisäksi tätä palvelua on saatavilla räätälöitynä myös erilaisille yhteisöille ja esim. vanhusten päiväkeskuksille. Yksi musiikkituokio kestää 60 minuuttia. Toiminta rakennetaan ryhmän tarpeista lähtien ja koostuu laulamisesta, soittamisesta, musiikin mukaan liikkumisesta, musiikin kuuntelusta ja erilaisista musiikin integraation muodoista. Toiminnan päätavoitteina ovat rakkaisiin lauluihin ja musiikkimuistoihin palaaminen, yhteinen musiikin ilosta nauttiminen ja virkistyminen, uusien laulujen oppiminen, tämän päivän lastenkulttuuriin tutustuminen siltana lastenlasten maailmaan, yksinäisyyden torjuminen, jo olemassa olevien ystävien kanssa uuden harrastuksen jakaminen sekä uusien ystävien löytäminen. Toimintakertojen määrä valittavissa passin avulla 5, 10 tai 14 kertaa.

Kamarisointu, konserttitoiminta ja lauluillat;
- lauluiiltoja lapsiperheille läheisineen. Lauluiltojen pohjamateriaalina käytetään Laululaari-CD ja -nuottimateriaalia ja ne suunnitellaan yhteistyössä päivähoidon henkilöstön kanssa. Lauluiltojen laulut valitaan ko. lapsiryhmän laulustosta. Sointukulku huolehtii sen pohjalta suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös Sointulaari-muskarilaiset pääsevät mukaan lauluiltoihin. Lauluilloissa on käytettävissä mini-PA -laitteet ja mikrofonit, joihin yhteislaulun lisäksi on mahdollista laulaa solistina.
- musiikkiesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin
- konserttitoimintaa 

3. SOINTUKULKU-STUDIO tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tulla tallentamaan CD-levylle mieleistään musiikkia. Sointukulun studiossa on tallennettu monien kuorojen ja soitinyhtyeiden musiikkia  sekä  esimerkiksi  perhepäivähoitolasten laulua.

''Kuten onnellisuutta lisäävä leikki, myös onnellisuutta lisäävä musiikki on hyvä tapa olla olemassa.''


Lisätty 18.8.2006 09:36 · Päivitetty 18.8.2006 10:01 · Katsottu 4531 kertaa

« Edellinen · Takaisin · Seuraava »