Alhojärven kulttuurimaisema

Paikkakunta
Jämsä

Lisätietoja

Alhojärven kulttuurimaisema: Alhojärvi ympäristöineen on vanhaa vaurasta keskisuomalaista viljelymaisemaa tasaisine tai lievästi kumpuilevine viljely- tai laidunmaineen. Laajojen viljelymaiden keskellä sijaitsee useita pikkujärviä ja -lampia. Näkymät viljelyalueille ovat avoimia ja etäälle ulottuvia, mutta aluetta reunustavat korkeat, alarinteiltään kuusikkovaltaiset mäet.

 Pääosa alueen asutuksesta keskittyy lukuisten pikkuteiden muodostaman tieverkoston varteen. Seudun vauraus heijastuu alueen rakennuskannassa, jolle on leimallista kartanomaisten päärakennusten runsaus. Alueella on ollut aikanaan myös mäkitupa- ja torppariasutusta verrattain runsaasti. Tänä päivänä Alhojärven kulttuurimaiseman vaalimisessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota rakennuskannasta huolehtimiseen.

« Edellinen · Takaisin · seuraava »