Mediatiedot

KÄYTTÖEHDOT

Luovapaja.fi on keskisuomalaisen luovan osaamisen ja taidon näyteikkuna - yhdestä osoitteesta löytyvät niin luovan alan tekijät, kulttuuritapahtumat ja -kohteet kuin alan koulutus, tutkimus ja tukijärjestelmätkin. Sivustoa ylläpitää Mentalhouse Oy.

Palvelun sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Ylläpitäjä ei takaa, että palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Mentalhouse Oy ei vastaa mistään palvelun tai sen keskeytymisen
aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä. Ylläpitäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa palvelun sivuja tai rajoittaa niille pääsyä.

Palvelussa on linkkejä ulkopuolisten osapuolien omistamille tai ylläpitämille www-sivuille. Linkitetyt www-sivut eivät ole ylläpitäjän hallinnassa, eikä ylläpitäjä vastaa palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista www-sivuista tai niillä olevista tiedoista.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta. Lisätietoja palvelun henkilötietojen käsittelystä voitte lukea rekisteriselosteesta.

Sivustolla julkaistut asiakirjat saattavat sisältää painovirheitä tai paikkansa pitämättömiä tietoja. Näitä tietoja pyritään korjaamaan jatkuvasti.

Toimitus:

Päätoimittaja
Jukka Raimovaara
puh. 050 3285111
s-posti info@luovapaja.fi
Mentalhouse Oy

Tietosuoja

Luova Paja -palvelun rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Mentalhouse Oy
40100 Jyväskylä

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Jukka Raimovaara
Mentalhouse Oy
40100 Jyväskylä

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on keskisuomalaisten luovan alan osaajien esittely Luova Paja –internetportaalissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää tietoja Luova Paja -palvelun ”ilmoittautumislomakkeen” tai muun palvelussa käytetyn sähköisen lomakkeen täyttäneistä henkilöistä.

 

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
Henkilön etu- ja sukunimi
Osoite, postinumero ja –toimipaikka
Puhelin ja/tai matkapuhelin
Sähköpostiosoite
www-sivun osoite

Palvelun käyttöä koskevat tiedot
Palvelun käyttöaika ja –tiheys
Istunnon pituus
Haetut palvelun sivut

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä palvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään tietokoneella, johon on pääsy ainoastaan Mentalhouse Oy:n työntekijöillä. Rekisteri on suojattu salasanalla.