Pasalan kulttuurimaisema-alue

Paikkakunta
Viitasaari

Lisätietoja
Pasalan peltokylän maiseman keskipisteenä on Pasalanjärvi, jota ympäröivät pellot ja asutus. Kylä rajautuu pohjoissivultaan Pasalanharjuun, jonka männikkö luo tumman, rauhallisen taustan järvi- ja peltomaisemille.

Sorapintainen kylätie kiertää järven kauniisti maisemaa myötäillen. Viljavat Pasalajärven rannat ovatkin olleet asuttuja jo 1600-luvn alussa. Asutus on sijoittunut sinne, mihin se luontaisesti istuu: järvenrantaan, harjun kupeeseen jne. Kylän syrjäinen sijainti on mahdollistanut seudun ominaisilmeen säilymisen kehityksen alla. Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti vanhempaa ja perinteisiä pihapiirejä on jäljellä muutamia. Useiden tilojen pihapiirissä on harmaahirsisiä ulkorakennuksia tai rakennuskokonaisuuksia. Kyläläiset saavat elantonsa pääasiassa maa- ja metsätaloudesta. Alueen kalastusperinteistä kertovat kuitenkin rantojen verkkoladot, venekoppelit ja nuottavajat. Rantavajojen lisäksi kylässä on myös toinen maisemallinen tyyppipiirre: pelloilla on isoja teräväsärmäisiä kiviä joko yksittäin tai kasoissa.

« Edellinen · Takaisin · seuraava »