Rahkolan kulttuurimaisema-alue

Paikkakunta
Saarijärvi

Lisätietoja
Saarijärven Rahkolankylän maiseman perusrungon muodostavat kolme järveä – Pyhäjärvi, Iso-Lumperoinen ja Pieni-Lumperoinen. Maisemakuvaan vivahteikkuutta tuovatkin juuri vesistöjen runsaus sekä vesistöjen ja metsän vuorottelevuus. Suojaisat lahdenpoukamat ja rantoja kiertävät viljelykset ovat Rahkolankylälle tyypillisiä. Myös rantaviljelykset ja hoidetut lehtipuustot ovat tyypillistä saarijärveläistä maisemaa.

Alueen vanhin asutus on sijoittunut alaville rantamaille, järvikannaksia pitkin kulkevien teiden varsille ja sivummalle tilusteiden varsille. Osittain maaseutukylän ilme on muuttumassa taajamatyyppiseksi asutusalueeksi. Parhaimmillaan Rahkolankylän kulttuurimaisema on kuitenkin moni-ilmeistä, hoidettua maatalouden maisemaa. Kylässä vanhan vaaliminen ja arvostaminen on kunniassa, ja alueelta löytyykin useita säilytettyjä ja hoidettuja vanhoja pihapiirejä.

« Edellinen · Takaisin · seuraava »