Apurahat

Keski-Suomen taidetoimikunta
Keski-Suomen taidetoimikunta tukee taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, työryhmiä ja yhteisöjä sekä järjestöjä vuosittain noin miljoonalla markalla. Apurahoja myönnetään taiteelliseen työskentelyyn ja taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Tutustu osoitteessa: www.kstaide.net/apurahat.htm

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Tutustu osoitteessa: www.skr.fi/

Alfred Kordelinin säätiö
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Säätiöllä on alarahastoja, joista yksi on Jyväskylän rahasto. Se tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta, erityisesti matka-apurahoina. Hoitokunta voi etukäteen päättää tuen suuntaamisesta erityiskohteeseen. Kohde mainitaan apurahojen hakuilmoituksessa. Yhteyshenkilö Leena Rossi, 014-62 5088

Kansan sivistysrahasto
Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, opiskelua ja valistustoimintaa. Keski-Suomen rahasto, alarahasto: Ahti ja Sirkka Lahtisen rahasto. Asiamies Jari Blom, jari.blom@sdp.fi , puh. 014 – 217 533

Tutustu osoittessa: www.sivistysrahasto.com/

Jyväskylän yliopiston apurahatiedotelista 

Tutustu osoitteessa: info.adm.jyu.fi/main/portti/tiedotteet/index_html?class=Apurahat

Valtakunnalliset säätiöt ja apurahat

Tutustu osoitteessa: www.kulttuuri.net > Säätiöt ja apurahat

Säätiöpalvelu Säätiöpalvelu on säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimisto. Säätiöpalvelun tehtävänä on neuvoa säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja opastaa erityisesti apurahan hakijoita rahoitusmahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä.

Tutustu osoitteessa: http://www.saatiopalvelu.fi/