Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kampus

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kampus
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
p. 020 7621 230
jyvaskyla@humak.fi
http://www.humak.fi/humak_ja_kampukset/kampukset_ja_rehtorin_toimisto/korpilahden-kampus.html

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. HUMAKissa voi opiskella seitsemässä koulutusohjelmassa. Jyväskylän kampuksella opiskellaan kulttuurituotantoa.