Pohjoismaat

Pohjoismaat

Sivulle on koottu linkkejä ja yhteyksiä organisaatioihin ja tahoihin, joiden kautta keskisuomalaiset kulttuurin ja luovan alan toimijat voivat löytää apua ja rahoitusta oman toimintansa kansainvälistymiseen.

Sivun tietosisällön on tuottanut  Pohjoismaisen tiedotustoimiston Jyväskylän toimisto.

 
Pohjoismaiden ministerineuvosto
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisena toimii lukuisia eri organisaatioita, joiden kautta voi saada yhteyksiä Pohjoismaihin.

Suomi-instituutit
Instituuttien tavoitteena on tehdä suomalaista kulttuuria, taidetta ja tiedettä tunnetuksi kohdemaissaan erityisesti asiantuntijayleisölle sekä edistää maiden kulttuurivaihtoa ja -yhteistyötä sekä alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Haloo Pohjola- palvelu - http://www.hallonorden.org
Pohjoismainen neuvontapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka liikkuvat kahden tai useamman Pohjoismaan välillä. Palvelusta saa tietoa esimerkiksi, opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä verotuksesta sekä apurahoista Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Kysymyksiä voi esittää puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen kautta. 

Pohjoismaisia rahoitusmahdollisuuksia

Taidekeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa

Kulttuuritapahtumia Pohjoismaissa

Muita yhteyksiä