Tuki- ja kehittämisorganisaatiot

Keski-Suomen taidetoimikunta
Keski-Suomen taidetoimikunta on opetusministeriön alainen valtion taidehallinnon yksikkö. Taidetoimikunnan tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen Keski-Suomessa, alueellisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuurin nostaminen osaksi aluekehitystyötä. Keski-Suomen taidetoimikunta tukee taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, työryhmiä ja yhteisöjä sekä järjestöjä vuosittain noin miljoonalla markalla. Apurahoja myönnetään taiteelliseen työskentelyyn ja taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Tutustu osoitteessa: www.kstaide.net


Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Liitto vastaa maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä. Sen perusteella valmistellaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma yhteistyössä viranomaisten kutien ja muiden rahoittajien kanssa, jossa on mukana myös kulttuurin ja maakunnan vetovoimaisuuteen tähtääviä hankkeita. Liiton vastuulla on myös alueellisista EU:n rakennerahasto-ohjelmaehdotusten laatimisesta Keski-Suomea varten. Keski-Suomen liitto pyrkii edistämään kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä.

Tutustu osoitteessa: www.keskisuomi.fi  


Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) on maakunnallinen kolmannen sektorin kehittämisorganisaatio. KYT tuottaa taloushallinnon palveluita, ylläpitää projektitoimintaa sekä antaa neuvontaa ja ohjausta kehittämis- ja rahoitusasioissa kolmannen sektorin yhteisöille. Hanketoimintana kulttuurin alalla KYT on toteuttanut Tourulan Kivääritehtaan muuttamisen taiteilijoiden toimitiloiksi sekä laatinut esiselvityksen Vaajakoskella sijaitsevan Meiran vanhan margariinitehtaan ottamisesta kulttuuripalveluiden ja -yrittäjyyden käyttöön. Lisäksi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on ollut mukana Tanssisali Lutakon sekä Keski-Suomen Kirjailijatalon peruskorjaushankkeissa.

Tutustu osoitteessa: www.kyt.fi

Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto
Sivistysosaston tehtävänä on parantaa Länsi-Suomen läänin koulutuksen ja sivistyksen laatua ja tuloksellisuutta osana valtakunnallista sivistystointa. Osastolla on ammatillista koulutusta, sivistyspalveluiden arviointia ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, kirjastotointa, liikuntatointa ja nuorisotointa, taidehallintoa ja yhteishakua sekä opetusministeriön hallinnonalan EU-rakennerahastoasioita hoitavat tiimit. Sivistysosastolla on Jyväskylässä alueellinen palveluyksikkö.

Tutustu osoitteessa: www.laaninhallitus.fi/lansi