Yliopistotutkimus

CUPORE - kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö
Säätiön tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä. Se perustettiin vuonna 2002 Jyväskylän yliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston toimesta. Nämä kaksi tahoa ovat myös säätiön perustajajäsenet. Säätiön toimintaa rahoittaa opetusministeriö.
lue lisää www.cupore.fi

TAITEIDEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOS
Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (Taikun) muodostavat digitaalinen kulttuuri, kirjallisuus, kuvakoulutus, museologia, nykykulttuuri, taidehistoria ja taidekasvatus. Tähän on poimittu joitakin tutkimuksia, joita Taikussa toteutataan. Lisätietoa Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40351 Jyväskylä puh: 014-260 1211 (Jyväskylän yliopiston vaihde) Internet: http://www.jyu.fi/taiku/

a) Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa tutkitaan monitieteisesti tämän päivän kulttuuria. Keskuksen toiminta käynnistyi vuonna 1983 ja syksyllä 2001 tutkimuskeskukseen perustettiin Suomen ensimmäinen nykykulttuurin professuuri. Tutkimuksen painoaloja ovat narratiivinen kulttuurintutkimus, sosiologinen kulttuurintutkimus, lasten ja nuorten mediakulttuuri sekä digitaalinen kulttuuri.

Tutkimusprojekteja:

- Kertomusten aika - Henkilökohtainen 
kirjoittaminen yhteiskunnallisena voimavarana
- Rakkaudesta taiteeseen - omaelämäkertatutkimus
- Kulttuuriset tulkintasäännöt kuudessa Euroopan maassa
- Murrostuva suomalainen mediakulttuuri: Tekijän, tekstin ja nuoren kohtaamisia 
- Artikulaatio ja kulttuurin muutos

Lisätietoa nykytutkimuskeskuksesta, sen projekteista sekä muista yksittäisistä tutkimuksista löytyy osoitteesta http://www.jyu.fi/nykykulttuuri/
Lisätietoa: Jyväskylän yliopisto / Nykykulttuurin tutkimuskeskus Seminaarinkatu 30, 40014 Jyväskylän Yliopisto

b) Taidehistoria
Jyväskylän taidehistorian laitoksen tutkimusosaaminen profiloituu seuraavilla osa-alueilla: Kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin tutkimusinstituutti: Taidehistorian yhteyteen perustettu Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkimusinstituutti on alansa valtakunnallisesti ainutlaatuinen tieteellinen asiantuntija. Instituutti tutkii ja välittää tietoa suomalaisesta kirkkotaiteesta ja -arkkitehtuurista. Sen tutkimushankkeet kohdistuvat seuraaviin aihealueisiin: - kirkkomaalarit (biografioita ja elämäkertoja) - keskiaikaiset messukasukat - kirkkotaide suomalaisessa taidehistoriankirjoituksessa - luterilaisen kirkkotaiteen aiheet - ortodoksinen kirkkotaide Suomessa - Valamon grafiikkakokoelma - Suomen keskiaikaisten kirkkojen restaurointi

Suomalainen taidegrafiikka ja kuvitustaide
Lähtökohtana projektille on Suomen Taidegraafikkojen kokoelma Jyväskylän taidemuseossa. Sitä kehitetään yhteistyössä Valtion Taidemuseon tutkijoiden kanssa laajemmaksi kokonaisuudeksi, jonka puitteissa avautuu mahdollisuuksia ylempien opinnäytetöiden tekemiseen.

Yksityisprojekteina toteutettavat tutkimukset
Tutkimukset käsittelevät eri kysymyksiä mm. seuraavilta alueilta: suomalainen kuvataide 1800- ja 1900-luvuilla, suomalainen arkkitehtuuri 1700-luvulta 1900-luvulle, suomalainen kaupunkisuunnittelu 1920- ja 1930-luvulla, Keski-Suomen kuvataide, elokuvataide, mesenaattius, museolaitos, taideteollisuus, konservointi. Lisätietoa:

Lisätietoa: http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/taidehistoria/

c) Kirjallisuus
Kirjallisuuden laitoksen tutkimuksen vahvuusalueita ovat seuraavat tutkimusprojektit:
- monitieteinen ja -taiteinen ilmaisun murros (IMU), joka tutkii yhdessä taidehistorian, taidekasvatuksen, kulttuurin tutkimuksen ja musiikin kanssa 1990-luvun taidetta ja kulttuuria
- hungarologian tutkimus- ja opetusprojekti
- Viron ja Suomen kirjallisuuden muuttuminen 1950- ja 60-luvulla
- kirjallisuuden valtakunnallinen viisivuotinen virtuaaliopetus (kirjallisuushistoria)
- kirjoittamisen tutkimus (Tutkijakoulutus) - Research of writing (scholar education)

Muita kehitteillä olevia tutkimusprojekteja ovat:
- Päijänne-projekti Artes Liberalesin puitteissa
- koulun kirjallisuudenopetuksen virtuaalinen kurssi - eurooppalainen Martin Heidegger
- kirjallisuuden kognitio-tutkimus
- ranskalaisen tiedeperinteen vastaanotto Suomessa 1960-2000
- pohjoismaalais-ranskalainen Hamsun-tutkimusprojekti
- modernismi
- fantasiakirjallisuus