EU-rahoitus

EU-rahoitus on tarkoitettu erilaisten projektien ja hankkeiden rahoitukseen. Rahoituksen hakijoina voivat olla yhteisöt, yksityishenkilöt eivät voi EU-rahaa hakea.

Kansallisella tasolla kulttuurihankkeita voidaan rahoittaa EU:n rakennerahastojen tuella. Näihin hankkeisiin ei tarvita ulkomaisia partnereita. Keski-Suomessa kulttuurihankkeiden vastuutahoja ovat Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ja Keski-Suomen liitto. Kansallisen EU-rahoituksen opas ohjeineen ja lomakkeineen löytyy osoitteesta www.eurahoituskeskisuomi.fi

Erityisesti kulttuurin tukemiseen EU:lla on oma Kulttuuri-ohjelma.  Suomessa Kulttuuri-ohjelman neuvontapiste on Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, jonka sivuilta löytyy tarkat ohjeet ja ajankohtainen tieto ohjelmasta.
www.cimo.fi > Etsitkö tietoa CIMOn ohjelmista